Organisationsstöd

Vi stödjer kampen mot typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun, livshotande och obotlig sjukdom. Varje dag drabbas nära 3 barn av typ 1-diabetes. Det motsvarar fler än 30 skolklasser per år.

Vid typ 1-diabetes angrips de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln så att de inte längre kan producera insulin. Utan insulin kan vi inte leva.