Tidsbokning

Skadeverkstad Kristianstad: Vardagar 07:00-17:00. Du kan boka tid för skadebesiktning nedan eller nå oss via mail/ telefon.

Telefon: 044-18 62 00

E-post: cabas@bilcentrumgruppen.se.

Om du har en glasskada behöver du inte kontakta ditt försäkringsbolag.

Kontakta ditt försäkringsbolag

För att du ska ha rätt till ersättning så är det viktigt att du omgående kontaktar ditt försäkringsbolag och anmäler din skada. Tänk på att om det enbart gäller en glasskada, så behöver du inte kontakta försäkringsbolaget.

Boka förbesiktning

För att vi ska ha möjlighet att reparera din bil på rätt sätt, så behöver vi först bedömma omfattningen av skadorna. För att tidsboka en förbesiktning av din skada var vänlig att kontakta oss enligt nedan.

Att tänka på när du anmäler plåtskada på bilen

Det är först när vi har förbesiktigat bilen och vet omfattningen av den aktuella skadan som vi kan boka in ett datum för att åtgärda skadan. Tag alltid med det besked du erhållit från ditt försäkringsbolag, (brev eller Drive In protokoll ) det är mycket viktigt för att vi skall kunna administrera den aktuella skadan på ett korrekt sätt.